Deň narcisov

Vážení priatelia,

naša škola sa pravidelkne zúčastňuje na organizácii Dňa narcisov a úzko spolupracuje s ligou proti rakovinem z dôvodov obmedzeného režimu počas Korona krizy došlo ku zmene tak Vás prostredníctvom Ligy proti rakovine informujeme o nevyhnutnosti presunu 24. ročníka Dňa narcisov, ktorý sa mal uskutočniť 16.4.2020. Boli sme počas dlhých rokov jeho neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou. Žiaľ, tento rok nastala situácia, ktorá prinútila robiť rozhodnutia vedúce k netradičným postupom. Preto bude tohtoročný Deň narcisov bohužiaľ bez nás, bude v netradičnom termíne, realizovaný netradičným spôsobom. A LIGA PROTI RAKOVINE vám podľa nášho prísľubu posiela informáciu, ako to v tomto roku bude a zároveň vyjadruje vieru, že táto „netradičnosť“ je výnimočná a špeciálna len pre tento rok.

Po dôslednom zvážení všetkých okolností a možností nám dovoľte informovať vás, že

„Deň narcisov špeciál“ sa uskutoční v piatok – 31. júla 2020

Mierne sa mení nielen názov, ale predovšetkým spôsob, akým bude možné v Deň narcisov špeciál získať narcis. Ako uviedli vyššie, bude bez tradičných dobrovoľníkov. Pôvodne plánovali jesenný termín, avšak po dôkladnom zvážení sa rozhodli inak. Sú si totiž vedomí rizika druhej vlny koronavírusu i toho, že pre dlhší výpadok žiakov a študentov zo školy by zrejme nebolo možné ich uvoľnenie z procesu vyučovania. Z týchto dôvodov idú vyskúšať nový spôsob oslovenia verejnosti.

Na spoluprácu oslovili obchodné reťazce, ktoré počas 31.7. budú vo svojich predajniach ponúkať narcis. Každý reťazec si zvolil inú formu spolupráce, pri ich návšteve sa s jednotlivými formami stretnete. K obchodným reťazcom sa pridali pobočky Slovenskej sporiteľne – nášho generálneho partnera. Medzi reťazcami neuvidíte niektoré, ktoré by ste vzhľadom k ich známej značke očakávali – dôvod je ten, že napriek osloveniu do spolupráce nevstúpili.

Počas tohto špeciálneho dňa bude možné získať narcis za dobrovoľný finančný príspevok exkluzívne v:

Zároveň bude možné v termíne od 31.7. do 14.8.2020 podporiť zbierku Deň narcisov špeciál aj prostredníctvom Online a SMS zbierky:

– SMS na 848 (hodnota SMS je 3€)

– Vkladom na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

 

– Cez QR kód 

– Virtuálny narcis bude možné získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk 

Komunikácia zbierky začne od 29.7.2020, zvýšená intenzita komunikácie bude od 31.7 počas samotného Dňa narcisov až do termínu 14.8.2020. V tomto období je možné zaslať SMS alebo prispieť na účet zbierky.

Boli by sme vám veľmi vďační, ak by ste nám mohli pomôcť zintenzívniť komunikáciu a šírili informácie o možnostiach podpory Dňa narcisov špeciál. Keďže týmto mailom oslovujeme celú databázu našich spoluorganizátorov, obraciame sa na firmy, školy, záujmové združenia, skautov – všetkých, s ktorými zvyčajne spolupracujeme – prosíme vás v rámci vašich možností o posunutie informácií o konaní zbierky rôznymi komunikačnými kanálmi tam, kde máte možnosť a dosah. Či už sú to žiaci, študenti (príp. rodičia), zamestnanci, partneri, členovia… V prípade vašej ochoty a záujmu zašleme na požiadanie mailom pripravované komunikačné materiály – online bannery, letáky, RO, TV spoty (plagáty, kt. v prípade záujmu dáme vytlačiť). Ak máte záujem podporiť našu činnosť aj akýmkoľvek iným spôsobom, prosíme, kontaktujte nás.

S úprimnou vďakou za doterajšiu spoluprácu a podporu, so želaním radosti a spokojnosti, pevného zdravia a samozrejme v silnej viere, že budúci rok ideme do „toho“ opäť spolu v tradičnom móde s pozdravom,

tím Ligy proti rakovine