Deň európskej spolupráce 2021 – Európska únia budúcnosti

Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže EU budúcnosti, ktorú vyhlásil Bratislavský samostatný kraj.

Všetci zúčastnení žiaci dostali vecné dary. Súťažné plagáty si môžete pozrieť na stránke vyhodnotenia súťaže.
Ďakujeme našim žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže EU budúcnosti.
Vyhodnotenie súťaže TU