V prípade dištančného vyučovania má táto stránka pomáhať s prihlásením sa do školského konta.
Školské konto používajte na komunikáciu /e-majl alebo aplikáciu meet/ s učiteľmi alebo vedením školy.

Každý žiak má vytvorený školský účet. Tento účet má tvar priezvisko.meno@tokajicka.sk Účet využíva technológiu google. Na prihlásenie používame 1. úvodnústránku školy, alebo 2. úvodnú stránku google.com, prihlásenie do gmailu, alebo 3. odklik webmail v tabuľke nižšie.
Najprv je nutné prihlásiť sa na počítači až potom v telefóne.

AKO používať Google Meet
Funkcia Meet je implementovaná do našej školskej mejlovej schránky. Naše školské mejly využívajú technológiu Google. Aby ste naplánovali a vykonali online hodinu – online stretnutie so žiakmi, potrebujete počítač. Váš počítač alebo telefón aj všetky zariadenia študentov musia byť pripojené na internet a každý študent a učiteľ musí byť prihlásený na svoj školský účet. Študentovi stačí len mobilný telefón. Link na prihlásenie zariadenia do školského účtu je v hlavičke tabuľky. Pre spustenie návodu klikajte modrý buton, video následne musíte spustiť ručne. Kto si chce Meet vyskúšať zapojte si moju adresu ak budem volny pripojim sa (tinak.viktor@tokajicka.sk).

Prihlásenie do školského účtu Webmail
Zoznam tutoriálov
Ako sa prihlásiť do školského účtu [button link=“https://drive.google.com/file/d/1qgdl_OB8MtRiG681OmbGlsJmKQBUWgP-/view?usp=sharing “ color=“blue“]1. Prihlásenie do účtu[/button]
Ako naplánovať online stretnutie na počítači [button link=“https://drive.google.com/file/d/10tVoy3BEzTwKyEtxzJkkL68-cIA4jkur/view?usp=sharing“ color=“blue“]2. Naplánovanie virtuálnej hodiny[/button]
Spustenie plánovanej online hodiny na počítači [button link=“https://drive.google.com/file/d/1rAuCaDmBXly7Fyw7etfT9XavhRHfoQ3Z/view?usp=sharing“ color=“blue“]3a. Spustenie naplánovanej virtuálnej hodiny[/button]
Rýchle online stretnutie na počítači [button link=“https://drive.google.com/file/d/17VaF1UO70z_c5WBVYqjvB_TQAbeL1h9e/view?usp=sharing“ color=“blue“]3b. Rýchle spustenie virtuálnej hodiny[/button]
Prihlásenie účtu v telefóne [button link=“https://drive.google.com/file/d/1PQjOY-4IcFTsJRjqEYiIAjnr0VpMDBRH/view?usp=sharing“ color=“blue“]Prihlásenie účtu tokajicka.sk v telefóne[/button]
Spustenie naplánovanej hodiny Meet na telefóne Otvoríte aplilkáciu meet a keď ste prihlásená/ý/é/í v školskom konte /priezvisko.meno@tokajicka.sk/ hodina sa automatiky ponúkne stačí stlačiť SPUSŤIT stretnutie / JOIN meeting.

Technické údaje: google MEET vám každú hodinu spotrebuje od 200 do 3000 Mb za hodinu podľa počtu účastníkov a kvality videa.

Subor so zoznamom hromadnych mejlov na triedy si vyžiadajte tinak.viktor@tokajicka.sk, Kedysi ho poslala zástupkyňa P. Jeckelova
Ak máte iný nápad ako zlepšiť stránku píšte tinak.viktor@tokajicka.sk