V prípade dištančného vyučovania má táto stránka pomáhať s prihlásením sa do školského konta.
Školské konto používajte na komunikáciu /e-majl alebo aplikáciu meet/ s učiteľmi alebo vedením školy.

Každý žiak má vytvorený školský účet. Tento účet má tvar priezvisko.meno@tokajicka.sk Účet využíva technológiu google. Na prihlásenie používame 1. úvodnústránku školy, alebo 2. úvodnú stránku google.com, prihlásenie do gmailu, alebo 3. odklik webmail v tabuľke nižšie.
Najprv je nutné prihlásiť sa na počítači až potom v telefóne.

AKO používať Google Meet
Funkcia Meet je implementovaná do našej školskej mejlovej schránky. Naše školské mejly využívajú technológiu Google. Aby ste naplánovali a vykonali online hodinu – online stretnutie so žiakmi, potrebujete počítač. Váš počítač alebo telefón aj všetky zariadenia študentov musia byť pripojené na internet a každý študent a učiteľ musí byť prihlásený na svoj školský účet. Študentovi stačí len mobilný telefón. Link na prihlásenie zariadenia do školského účtu je v hlavičke tabuľky. Pre spustenie návodu klikajte modrý buton, video následne musíte spustiť ručne. Kto si chce Meet vyskúšať zapojte si moju adresu ak budem volny pripojim sa (tinak.viktor@tokajicka.sk).

Prihlásenie do školského účtu Webmail
Zoznam tutoriálov
Ako sa prihlásiť do školského účtu 1. Prihlásenie do účtu
Ako naplánovať online stretnutie na počítači 2. Naplánovanie virtuálnej hodiny
Spustenie plánovanej online hodiny na počítači 3a. Spustenie naplánovanej virtuálnej hodiny
Rýchle online stretnutie na počítači 3b. Rýchle spustenie virtuálnej hodiny
Prihlásenie účtu v telefóne Prihlásenie účtu tokajicka.sk v telefóne
Spustenie naplánovanej hodiny Meet na telefóne Otvoríte aplilkáciu meet a keď ste prihlásená/ý/é/í v školskom konte /priezvisko.meno@tokajicka.sk/ hodina sa automatiky ponúkne stačí stlačiť SPUSŤIT stretnutie / JOIN meeting.

Technické údaje: google MEET vám každú hodinu spotrebuje od 200 do 3000 Mb za hodinu podľa počtu účastníkov a kvality videa.

Subor so zoznamom hromadnych mejlov na triedy si vyžiadajte tinak.viktor@tokajicka.sk, Kedysi ho poslala zástupkyňa P. Jeckelova
Ak máte iný nápad ako zlepšiť stránku píšte tinak.viktor@tokajicka.sk

CORONA