CELODENNÝ WORKSHOP H3KNISA

Spojená škola Tokajícka, BRATISLAVA
Naša škola sa zapojila a spoluorganizuje projekt H3KNISA. Deň bez vyučovania, plný zaujímavých ľudí a spíkrov, motivujúcich tém, príbehov a výziev, ktoré môžu študentov hecnúť heknúť si k lepšiemu svoj život.
H3KNISA je jednoduchý a účinný koncept osvety a prevencie mladistvých a tínedžerov v oblasti závislostí od fajčenia, ako aj iných závislostí, ktorý si vie každá škola jednoducho zorganizovať vo vlastnej réžii.
Je to Deň bez vyučovania na stredných školách, plný motivujúcich workshopov v malých komunitách študentov s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým mladá generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi.
Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov.
H3KNISA celodenný workshop už pilotne realizovali stredné školy v Bratislave, Prievidzi, Zvolene, Svite, Košiciach, v Humennom.
ODOMKNUTÝ POTENCIÁL H3KNISA LEKTOROV
Pred študentov sa postavia mladí ľudia, rovesníci z rovnakej generácie, generácie tretieho tisícročia (3K), ku ktorým študenti vzhliadajú a sú pre nich prirodzenými autoritami.
Osobné stretnutie s inšpiratívnymi rovesníkmi je pre stredoškolákov zážitkom a vďaka ich príbehom, skúsenostiam, úspechom i pádom motivujú h3kúť si život k lepšiemu, v ktorom fajčenie nemá zmysel.
Viac informácií o H3KNI SA nájdete na webe www.h3knisa.sk