Čaro histórie

Pozývame Vás na výstavu študentských prác 2. ročníka odboru reklamná tvorba pod názvom Čaro histórie (kresieb, malieb, fotografií a  grafických návrhov) vytvorených na hodinách výtvarnej prípravy a reklamnej tvorby pod vedením odborných výtvarných pedagógov Mgr. art. Zuzany Pozdechovej a Mgr. art. Žanety Pálenikovej.

Výstava Čaro histórie je inštalovaná v priestoroch Slovenského technického múzea – Múzea dopravy na Šancovej 1/A, Bratislava.

Zároveň Vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy konanej dňa 19.02.2014 o 16,30 hod. na Šancovej 1/A v priestoroch Múzea dopravy.

Tešíme sa na Vašu účasť!