Blahoželáme Viktórii Suchánovej

 

 

Vitória Suchánová, žiačka II. A triedy študijného odboru reklamná tvorba vyhrala

prvé miesto v celoštátnej súťaži amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017  

za fotografie Múza, medzi štyrmi očami. Blahoželáme.

 

Dúfame, že jej úspech bude motiváciou aj pre ďalších žiakov.