BIELA PASTELKA

V dňoch 23. a 24. septembra 2021 sa žiaci a učitelia našej školy zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Našimi dobrovoľníkmi tento rok boli dievčatá z II.A triedy – Diana Doktorová, Miriam Ondášová, Michaela Šifelová a Nikola Tomanová, ktoré mali pripravené biele pastelky pre každého, kto prispel do zbierkovej pokladničky.

ĎAKUJEME VĚTKÝM, KTORÍ SA ZAPOJILI!

pozrite si našu galériu