Biela pastelka 2023

Dňa 22.9.2023 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka 2023. Výnos zbierky slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Tento rok boli dobrovoľníkmi členovia Školského parlamentu- Klára Pospíšilová (II.C), Sebastián Peter Hraňo (III.A), Samuel Tesár (III.C) a Dominika Babiaková (III.C), ktorí  mali pripravené biele pastelky pre každého, kto prispel do zbierkovej pokladničky.

Celý zbierkový deň zdokumentovala fotografiami Hana Schillerová  (II.A).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a akýmkoľvek spôsobom podporili verejnú zbierku Biela pastelka 2023!

 

Mgr. Tatiana Keméňová

koordinátor Školského parlamentu