List riaditeľa školy žiakom a rodičom.

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu, otázky a podnety zo strany žiakov a rodičov, zasielam aktuálne informácie:

  1. V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR nie je možné sprístupňovať školu. Preto bude škola naďalej uzavretá – nie je možné ju otvoriť ani na vyzdvihnutie osobných vecí, vyžiadanie potvrdení či podávanie iných dokumentov,  rešpektujte obmedzený prístup do školy.
  2. Štúdium bude naďalej pokračovať e-learningovovu formou. Žiadame vás o súčinnosť pri plnení úloh. Učitelia nám hlásili, že nemajú od mnohých žiakov spätnú väzbu, pri štúdiu doma e-learningovou formou urobte kontrolu.
  3. Učitelia boli usmernení, aby e-learningovo pracovali so žiakmi iba v čase vyučovania.
  4. Žiadame rodičov, aby dohliadali na deti, na našich žiakov, prosím, snažte sa v čo najväčšej možnej miere zabrániť osobnému stretávaniu sa so spolužiakmi. Využívajte elektronické možnosti komunikácie (Skype, FB, WhatsApp, Viber, …).
  5. Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa u ich dieťaťa objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali riaditeľa školy. Aj v prípade pozitívneho nálezu koronavírusu vo vašom najbližšom okolí, prosím, bezodkladne o tom informujte riaditeľa školy.
  6. Prípadné otázky a pripomienky, prosím, adresujte výlučne riaditeľovi školy – miroslav@tokajicka.sk .
  7. Naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov vašich žiakov.

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

situácia s koronavírusom COVID-19 nás všetkých zaskočila. Dnes nevieme predpovedať, aký bude vývoj v najbližších týždňoch či mesiacoch, no opatrnosť je určite namieste. Je tu množstvo nezodpovedaných otázok, vznikajú problémy a musíme sa zariadiť podľa aktuálnej situácie.

 

Počas prerušenia vyučovania sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR a RÚVZ BA, sledujte médiá.

Želám si a dúfam, že tento stav čoskoro pominie a zase sa v zdraví stretneme v škole.

Ďakujem za spoluprácu a pochopenie.

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

riaditeľ školy

 

 

LIST pre tlač