Na tejto stránke budeme komunikovať zadania a odovzdávanie prác počas trvania online výučby.

[button link=“https://drive.google.com/file/d/1OQDe9khjSw91Ahh6S4Xslj8rnbfuvyM9/view?usp=sharing“ color=“light black“]Zadanie ročníkovej práce len 1. polrok[/button]  [button link=“https://drive.google.com/file/d/1pRyHDPgQOIMhhJ2lR5slYhJ8O2hEMeDo/view?usp=sharing“ color=“blue“]Zadanie ročníkovej práce 2. polrok[/button]


[button link=“https://www.tokajicka.sk/tutorial/“ color=“blue“]Školská stránka s tutoriálmi[/button]

informačné prvky obalovín


3D objekty   Rezy obalov


Konzultacie: Pondelok – Štvrtok od 16:00 – 18:00 dohodnut na adresu tinak.viktor@tokajicka.sk
Piatok celý do 18.00


Programove vybavenie

Strih videa

Nahrada fotoshopu

3D Blender

Affinity designer 50e


Video a intermédiá

[button link=“https://drive.google.com/file/d/128TZOY5FyaIkFDv-yZi3kLDfD5Y35i_G/view?usp=sharing“ color=“blue“]VID Čo je to Námet a scénar a …[/button]
[button link=“https://drive.google.com/drive/folders/1OM9B5YuworC4zKGp10Yn2AkbGJYhceiw?usp=sharing“ color=“blue“]VID dejiny filmu googledisk zoradene podla tem z knihy[/button]
vytvorené podľa knihy /link/ VYBRANÉ KAPITOLY Z DEJÍN SVETOVÉHO FILMU
autoriek Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová