Exkurzia – XI. ročník Trienále plagátu Trnava 2022

Exkurzia – XI. ročník Trienále plagátu Trnava 2022
Dňa 2. februára boli druhý, tretí a štvrtý ročník odboru Reklamnej tvorby na exkurzii v Trnave. Prezreli sme si dve expozície jedenásteho ročníka Trienále plagátu 2022 v Galérii Jána Koniarka a v Synagóge. Trienále plagátu je rešpektované a uznávané podujatie, ktoré je zároveň najväčšie svojho druhu na Slovensku. Na výstavách sú vystavené  plagáty autorov z celého sveta zamerané na pálčivé témy ako sú napríklad konzumný spôsob života, klimatická kríza, fenomén sociálnych sietí atď.
Výstavy boli dobrou inšpiráciou pre budúcu tvorbu školských prác študentov svojou vysokou úrovňou a kvalitným medzinárodným obsadením.
 Organizáciu exkurzie zabezpečili odborní pedagógovia Mgr. art. Jana Náhliková, Mgr. art. Ria Kmeťová, ArtD. a Mgr. art. Michal Tinák. Hladký priebeh akcie zabezpečili (takmer) všetci študenti a dobré počasie zabezpečil prof. Tinák. (ale možno to bola náhoda pozn.red.)