Erasmus+

Medzinárodné projektové aktivity Erasmus+ koncom školského roka
Koncom mája vycestovali naši študenti a učitelia na krátkodobé výmeny žiakov
v súvislosti s projektom Needed skills for the job market do Targu Jiu v Rumunsku.
Programom stretnutia boli aktivity súvisiace s témou projektu, ale aj spoznávanie tradícií
a národných kultúr, prezentácie a workšopy, /City tour, Welcoming, School tour,
Presentations, Visit to Curtisoara (Old Village Museum), The Endless Column, Workshops and
activities at school, Trip to Baia de Fier- Visiting an Ethnographic Collection, Creative
workshops – painting on ceramics, Visiting a cave/.
Začiatkom júna hostila naša škola bulharských študentov a učiteľov z Pernika v rámci
projektu Game literacy and learning, ktorého cieľom je predovšetkým učenie hrou, ale aj
socializácia, komunikácia v anglickom jazyku a oboznámenie sa s kultúrou partnerských
krajín. Súčasťou programu bola prehliadka školy, pripravili sme aktivity súvisiace s témou
projektu a prezentácie, ako aj exkurziu loďou na hrad Devín. Naši študenti a učitelia ich
oboznámili aj s pamiatkami historického centra Bratislavy, ako aj Viedne.