1.miesto – Natoč svoj krátky film – Viktória Gulyás

Blahoželáme Viktórii Gulyás,
žiačke IV. A triedy študijného odboru reklamná tvorba, ktorá vyhrala prvé miesto v súťaži študentov stredných škôl – Natoč svoj krátky film. Video si môžete pozrieť na stránke: http://www.ecday.sk/

Dúfame, že jej úspech bude motiváciou aj pre ďalších žiakov.

diplom_0001