Projektové stretnutie v Bulharsku

V rámci projektu Erasmus+, Game literacy and learning, vycestovali naši študenti a učitelia koncom novembra na 4. projektové stretnutie do Bulharska.Téma stretnutia: „New ideas for games in the classroom“. Našu školu reprezentovali Nicole Brejchová, Chantal Hale, Kamila Jánošová, Nina Čičmancová, Lucia Fratričová, Marco Marušinec, RNDr. Miroslav Marušic, Mgr. Zita Kubalcová a Ing. Agáta Danielovičová.

Okrem aktivít, ktoré súvisia s témou stretnutia, sme mali možnosť spoznať mesto Pernik, jeho tradície a múzeá, obdivovať históriu a kultúru miest Plovdiv a Sofia, či zatancovať si bulharský folklórny tanec.