portfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-image

Projekt ERAZMUS + Programme of the European Commisision v Seville pod názvom Móda, marketing a Flamenco šaty, ktorý sa konal od 17. 10. 2021 do 30. 10. 2021.

Našu školu reprezentovali študenti 3. a 4. ročníka odboru odevný dizajn, styling a marketing a reklamná tvorba. Účelom projektu bolo zoznámenie sa so španielskou kultúrou, jazykom a hlavne Flamenco šatami. Žiaci navrhli a vytvorili 4 šaty inšpirované Flamenco šatami. Žiaci pracovali v tímoch, účelom projektu bola i tímová spolupráca. Dvaja žiaci z odboru reklamná tvorba Ondrej Polák a Rebeca Krátka, celú stáž dokumentovali. Každý deň fotografie zdieľali na fb stránke, vytvorenej na tieto účely. Okrem toho vytvorili niekoľko videí na prezentačné účely.

V Seville mali každý deň zorganizovaný program. Žiaci chodili do školy ESSDM Escuela Sevilla de Moda, kde mali žiaci rôzne prednášky o španielskej kultúre a najmä štýlu a histórii obliekania Flamenco šiat a doplnkov. Na základe toho, navrhli niekoľko modelov, z ktorých si vybrali jeden a ten realizovali. Boli rozdelený do skupín, v 1. skupine bola Barbora Drinková, Vanessa Miháliková a Sabrina Slováková, v 2. skupine Stela Procházková, Laura Halinárová a Lucia Šarköziová, v 3. skupine Žofia Hüblerová, Eliška Mlynáriková a Ivan Penčev, v 4. skupine Lenka Žabková, Beáta Szitásová, Nina Frantová a Chiara Volnerová. Každá skupina zrealizovala jedny šaty. Museli si najprv vytvoriť základný strih Flamenco šiat, ten vymodelovať podľa vlastného návrhu a následne vystrihnúť z materiálu a ušiť. Materiály si boli vybrať v jednom renomovanom obchode Flamentex, zameranom na látky vhodné na výrobu Flamenco šiat. Každá skupina vytvorila jedinečné šaty. Na záver tieto šaty odprezentovali na prehliadke priamo v budove školy v Seville. Žiaci 3. ročníka odboru odevný dizajn k týmto šatám navrhnú i doplnky v rámci ročníkového projektu v 1. polroku.

 

  • Projekt Erazmus, Móda, marketing a Flamenco šaty.

  • Deň v maskách 2021

  • Sicilia Erasmus 2019

  • Deň otvorených dverí

  • výstava Zo starého nové

  • Verejná prehliadka maturitných prác

  • Naši študenti na Lige proti rakovine

  • Folklórne techniky v súčasnej móde

  • Naj nevesta 2019