Októbrové projektové aktivity našej školy

Začiatkom októbra vycestovali naši študenti a učitelia na krátkodobú
výmenu žiakov v súvislosti s projektom Erasmus+, CREATING DIGITAL
DICTIONARIES AND MOBILE APPS FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES do
Maďarska, Fonyód. Projekt bol iniciovaný s cieľom získať a zdokonaliť
vedomosti a zručnosti študentov v oblasti tvorby a použitia mobilných aplikácií
pri štúdiu cudzích jazykov. Programom stretnutia bola predovšetkým tvorba
digitálneho slovníka na tému Cestovanie v piatich jazykoch partnerstva, ale aj
spoznávanie kultúry a pamiatok krajiny. Našu školu reprezentovali študenti Lea
Tomášková, Čurillová Vanessa, Turičíková Vanessa, Doktorová Diana, Lenka
Horváthová, Kristína Kolláriková a sprevádzajúci učitelia Niki Farnadiová a Janka
Náhliková.
V polovici októbra sa konalo projektové stretnutie projektu Erasmus+,
Game literacy and learning, v Portugalsku, Coimbra, na ktorom participovali
okrem študentov a učiteľov Spojenej školy aj projektoví partneri z Turecka,
Bulharska, Rumunska a Portugalska.  Témou stretnutia boli legendy a príhody.
Študenti pracovali v medzinárodných tímoch, spoznávali legendy o meste
Coimbra, prezentovali najzaujímavejšie legendy z domovských krajín, rozprávali
dobrodružné príhody, ktoré zažili a tvorili v programoch Storyboard a Canva.
Našu školu reprezentovali študenti Sylvia Jamrichová, Michaela Kufelová, Linda
Gábrišová, Eva Hrivňáková, Michal Kern a Samuel Tesár, pán riaditeľ RNDr.
Miroslav Marušic a členky Erasmus+ tímu Agáta Danielovičová a Zitka
Kubalcová.
http://www.gameliteracy.eu/
http://www.digitaldictionaries.eu/