• Ilustrované postavičky III.A.

  • Nadácia Orange

  • Práce 2. ročníka Reklamnej tvorby. Návrh na filmový plagát

  • Práce 2. ročníka Reklamnej tvorby.

  • Práce 1. ročníka Reklamnej tvorby 12/13

  • Drevári výstava – 2013 dom kultúry

  • Reklamná tvorba

  • Odevný dizajn