portfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-image

Odevný dizajn

Výučba je založená na experimente s materiálom, formou, strihom a technológiou. Tieto experimenty sú podporené znalosťami z dejín umenia a odievania, remeselnou zručnosťou, krajčírskou tradíciou a cielene volenými zadaniami tém.

Študenti sú vedení ku kreativite a individualite, osvojujú si trojrozmerné výtvarné videnie. Zoznamujú sa so základnými grafickými technikami – kresba, maľba, počítačová grafika a iné.

Študenti sa zoznamujú so všetkými základnými postupmi pri tvorbe odevu a rozvíjajú svoje schopnosti a predpoklady pre budúce uplatnenie. Klasické znalosti sú rozšírené napr. o využitie informačných technológií a základy vizuálnej prezentácie.

Počas štúdia sa študenti zapojujú do rôznych projektov, výstav alebo súťaží v rámci SR i v zahraničí.

Veľa absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ so zameraním na umenie a dizajn. Profesionálne uplatnenie nachádzajú ako návrhári odevných ateliérov, módny stylisti, prípadne i ako samostatný podnikatelia v oblasti výroby, nákupu a predaja odevov.

Visit Web Site
  • Sicilia Erasmus 2019

  • Deň otvorených dverí

  • výstava Zo starého nové

  • Verejná prehliadka maturitných prác

  • Naši študenti na Lige proti rakovine

  • Folklórne techniky v súčasnej móde

  • Naj nevesta 2019

  • Urban Market

  • Vianočné trhy 2018