Mimoriadne riaditeľské voľno.

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s bezpečnostným rizikom na stredných školách v Bratislave, riaditeľka školy dáva na stredu 6.12.2023 žiakom riaditeľské voľno.

Prezenčné vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok. V prípade zmeny budete informovaní.

Ing. Petronela Jeckelová
riaditeľka Spojenej školy