Základné informácie o študijných a učebných odboroch

 

Číselný kód študijného odboru

Názov študijného odboru

Organizačná zložka

Spojenej školy

 Štvorročné študijné odbory
3158  M STYLING A MARKETING  SOŠ umeleckopriemyselná
 8283  M REKLAMNÁ TVORBA
 8298  M ODEVNÝ DIZAJN
 3348  M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU  SOŠ drevárska
 8245  M  01 KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB
 3336 M  02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – NÁBYTKÁRSTVO
Dvojročné študijné odbory nadstavbového štúdia
 6403  L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH SOŠ umeleckopriemyselná SOŠ drevárska

Študijné odbory