Oznámenie o prijímacích skúškach v ďalšom termíne

Konečné výsledky prvého kola prijímacích skúšok pre prvý ročník šk. roka 2018/2019:

Prijatí uchádzači:

drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo Reklamná tvorba PRIJATÍ Odevný dizajn PRIJATÍ Tvorba nábytku a interiéru PRIJATÍ styling a marketing PRIJATÍ

Oznámenie o zápise prijatých uchádzačov.

Neprijatí uchádzači, ktorí nesplnili prijímacie kritéria:

Reklamná tvorba NEPRIJATÍ NESPLNILI KRITÉRIA Odevný dizajn NEPRIJATÍ NESPLNILI KRITÉRIA Styling a marketing NEPRIJATÍ NESPLNILI KRITÉRIA

Neprijatí pre nedostatok miesta:

Reklamná tvorba NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA Odevný dizajn NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA Tvorba nábytku a interiéru NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA Styling a marketing NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA

oznámenie k odvolaniu

Prijímacie konanie