Konečné výsledky prijímacích skúšok pre prvý ročník šk. roka 2019/2020:

Prijatí uchádzači:

8283 M reklamná tvorba PRIJATÍ 8299 M dizajn interiéru PRIJATÍ 8298 M odevný dizajn PRIJATÍ 3348 M tvorba nábytku a interiéru PRIJATÍ

 

.                    INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV                    .

 

Neprijatí uchádzači, ktorí nesplnili prijímacie kritéria:

8283 M reklamná tvorba NEPRIJATÍ nesplnili kritéria 8299 M dizajn interiéru NEPRIJATÍ nesplnili kritéria 8298 M odevný dizajn NEPRIJATÍ nesplnili kritéria 3348 M tvorba nábytku a interiéru NEPRIJATÍ nesplnili kritéria

Neprijatí pre nedostatok miesta:

8283 M reklamná tvorba, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta 8299 M dizajn interiéru, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta 8298 M odevný dizajn, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta 3348 M tvorba nábytku a interiéru, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta

 

Informácie k odvolaniu voči výsledkom prijímacích skúšok.

Prijímacie konanie