Informácia riaditeľa školy pre uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov o prijímacích skúškach

V Bratislave 21. apríla 2020 Dobrý a zdravý deň, v poslednom období dostávam znepokojujúce e-maily a telefonáty o tom, že niektoré školy robili prijímacie konanie elektronicky, že ako a kedy ich bude robiť naša škola, prípadne, či už neboli, a či sme na niektorých nezabudli. Mám neoverené… Zobraziť detail>

Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikácii niektorých vyučovacích predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované.

V zmysle bodu 4 - Zásady hodnotenia; Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 6.4.2020, riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré… Zobraziť detail>

Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Aktualizácia doterajších oznamov Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal dňa 26. 3. 2020 rozhodnutie č.: 2020/10610:1-A1030, na základe ktorého riaditeľstvo školy aktualizuje nasledovné: Rozhodnutie o prerušení školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania trvá. Riaditelia škôl zabezpečia podľa… Zobraziť detail>

Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Riaditeľstvo Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava OZNAM Vážené kolegyne, kolegovia, žiaci, rodičia a uchádzači o štúdium, týmto Vás informujem o základných aktuálne dostupných informáciách o zmenách v organizácii školského roka 2019/20. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Dôvodom… Zobraziť detail>

List riaditeľa školy žiakom a rodičom.

Vážení rodičia, milí žiaci,   vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu, otázky a podnety zo strany žiakov a rodičov, zasielam aktuálne informácie: V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR nie je možné sprístupňovať školu. Preto bude škola naďalej uzavretá – nie je možné ju otvoriť… Zobraziť detail>

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Žiaci našej školy zareagovali na výzvu a neváhali sa zapojiť do celoslovenskej  kampane, ktorú vyhlásil Slovenský Červený kríž na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Heslo kampane: „Láska lieči“ napomáha chorým ľuďom, ktorí čakajú na uzdravenie.  Dňa 10.02.2020  sme sa zúčastnili Valentínskej  kvapky krvi, podali… Zobraziť detail>

Oznámenie o prijímacích skúškach 2020

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Informácie… Zobraziť detail>

Vernisáž v Kafé Scherz

V stredu 5. 2. 2020 netradičnú kaviareň Kafé Scherz ovládli mladí ľudia zo Spojenej školy na Tokajíckej ulici. Vernisážou otvorili výstavu svojich prác žiaci spolu s pedagógmi tejto školy a prítomnými hosťami, prezentovali sa  kresbou suchým pastelom, prácou s fotografiou, návrhmi plagátov. Práce tvorili… Zobraziť detail>