OZNÁMENIE riaditeľa školy

Vážení rodičia,  milí žiaci, pekne Vás pozdravujem a posielam aktuálne informácie. V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17049:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 pokračuje od 26.10.2020 na stredných školách dištančné vzdelávanie žiakov až do odvolania. Na dištančné vzdelávanie máme upravený rozvrh hodín, potrebné je… Zobraziť detail>

USMERNENIE RIADITEĽA ŠKOLY

Usmernenie riaditeľa Spojenej školy COVID-19 2020/2021 č.2   Dobrý deň, vážení rodičia a žiaci, rozhodnutím pána ministra ŠVVaŠ SR bolo dnešným dňom na stredných školách až do odvolania prerušené prezenčné vzdelávanie, vyučovanie bude ďalej až do odvolania prebiehať dištančne, čo mi… Zobraziť detail>

Európsky týždeň športu

Do celoeurópskej  kampane v rámci Európskeho týždňa športu sa zapojilo 87 žiakov z našej školy.  Úspešný turnaj vo vybíjanej absolvovali žiaci  od 23-30 septembra 2020.  Víťazom sa stali žiaci z 2. A triedy, ktorí svojou húževnatosťou a nasadením vyhrali. Ocenení boli bonboniérou Toffifee a  obdržali aj… Zobraziť detail>

Projekt Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, KA1, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Téma projektu:  Móda, marketing a Flamenco šaty /2019-1-SK01-KA102-060535/ Do projektu sú okrem našej školy zapojení títo partnerI: Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, ako koordinátor projektu, Euromind, Ubeda, Španielsko,… Zobraziť detail>

projekt Game Literacy and learning

S potešením oznamujeme, že naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, Strategické partnerstvá, na obdobie od 1. 9. 2020 – 31. 08. 2022. Téma projektu:  Game Literacy and learning /Učenie hrou/. Do projektu sú zapojené tieto krajiny, mestá, resp. školy:… Zobraziť detail>

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína dňa 2. septembra 2020. Nástup žiakov školy všetkých ročníkov vrátane detí tzv. „pendlerov“ do kmeňových tried je o 8,30 hod. (pavilóny B a C). Ich zaradenie… Zobraziť detail>

Deň narcisov

Vážení priatelia, naša škola sa pravidelkne zúčastňuje na organizácii Dňa narcisov a úzko spolupracuje s ligou proti rakovinem z dôvodov obmedzeného režimu počas Korona krizy došlo ku zmene tak Vás prostredníctvom Ligy proti rakovine informujeme o nevyhnutnosti presunu 24. ročníka… Zobraziť detail>